Gwarancja


Gwarancja na wykonane usługi


Warunki gwarancji
1. A&M SERVICE S.C. wykona tylko zaakceptowany zakres usług. Żadna  dodatkowa praca nie zostanie wykonana bez zgody Klienta.
2. A&M SERVICE S.C.  udziela gwarancji na wykonane usługi w naszym warsztacie.
3. Gwarancja obowiązuje przez okres 6 miesięcy lub 10 000 km (obowiązuje termin wcześniejszy) od daty figurującej na dowodzie zapłaty.
4. Części zamienne zakupione w A&M SERVICE S.C.  są objęte gwarancją producenta.
5. W przypadku użycia do naprawy materiałów dostarczonych  przez Klienta, warunkiem zachowania gwarancji na usługę jest wskazanie źródła ich pochodzenia.
6. Gwarancja nie obejmuje części i materiałów eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu  oraz używanych.